Bản mẫu:Bài đăng LQT được nhập của người dùng bị hủy

Từ Wiki.SongNgư.xyz

Phiên bản được nhập từ LiquidThreads này có tác giả là một người dùng đã bị hủy. Tác giả của nó được đổi thành người dùng hiện tại.