Bản mẫu:Bài đăng LQT được nhập có người ký tên khác

Từ Wiki.SongNgư.xyz

Bài này do [[User:{{{authorUser}}}|{{{authorUser}}}]] đăng nhưng có chữ ký của [[User:{{{signatureUser}}}|{{{signatureUser}}}]].